Opstartsdag

Formål: 

  • Temadagen giver mulighed for at involvere og inspirere
  • Elevernes fokus rettes mod, hvordan I sammen skaber mere bevægelse for alle.
  • Der er fokus på de tre bærende principper: Succesoplevelser, medskabelse og fællesskab.

Organisering:

Den første temadag foreslås organiseret klassevis og med nedenstående program:

8.00-8.30 Fælles morgenaktivitet
8.30-9.30 Introduktion til trivsel og bevægelse
9.30-10.00 Formiddagspause
10.00-10.45 Brain break workshop
10.45-11.30 Frikvartersworkshop
11.30-12.30 Middagspause
12.30-14.00 Valgfrit modul

Materialet:

Tilpas de enkelte moduler, så de passer jer bedst muligt. Emnerne for de enkelte moduler er vigtige for den samlede trivsels- og bevægelsesindsats, men det er tilladt selv at udvikle eller bruge andre øvelser og materialer, hvis I finder det nødvendigt.

Opstartsdag forside