Frikvarter

Udover succesoplevelser, medskabelse og fællesskab skal indsatsen i frikvarteret:

  • Hjælpe til at flere elever har lyst til at være aktive i frikvarteret
  • Sørge for at alle har nogen at lave noget med
  • Give plads i skolegården til forskellige aktiviteter
  • Understøtte elevernes eget engagement i at være aktive sammen

Indsatsen indebærer udarbejdelse af en frikvarterspolitik med tilhørende handleplan. Herunder skal der arbejdes med medarbejdernes rolle som understøttende for ’det gode frikvarter’ – både før, under og efter frikvarteret.

Frikvarterspolitikken skal bygge på de grundlæggende principper for projektet samt modellen ’det gode frikvarter’, som består af seks elementer:

Ikke-navngivet

Tekstboks_Indkøb af ekstra rekvisitter


Frikvartersaktiviteter

Her er samlet nogle forslag til frikvartersaktiviteter i fire kategorier. Nogle af aktiviteterne bliver præsenteret på workshop 3:

CHASE

Aktivitetsudvikling af fangelege

CHALLENGE

Aktiviteter med individuel mestring og elev-til-elev læring

STREET GAMES

Aktiviteter og baner, som eleverne selv kan konstruere

INN’N ACTIVE

Aktiviteter, som kan leges indendørs i frikvarteret
forside_eksempelsamling_frikvarter

Samlede frikvartersaktiviteter