Puls

Brain breaks med et højt aktivitetsniveau med høj puls og intensitet sætter tryk på alle systemer og kan i nogle situationer hjælpe med at sætte motivationen i vejret. Det kan både være konditionskrævende aktiviteter og styrkekrævende aktiviteter.

Tekstboks_Tænk paa tre personer Telstboks_pull-up udfordringen Terning-gym
Tekstboks_Planke-leg Tekstboks_vægtløfter og ballarina Tekstboks_GO
Tekstboks_Kongens Efterfølger Tekstboks_Ormen trepaastribe
frys vendespil terninggymfsi

Hjerner_puls