Kridt- & asfaltlege

Udgangspunktet for ‘Kridt & asfaltlege’ er, at få eleverne til at se flere muligheder i de omgivelser, de har.
Med kridt er der muligheder for at tegne forskellige baner og lave mange forskellige aktiviteter.

Ost dias10 dias9
Tekstboks_Kridtforhindringsbane Tekstboks_Skydeskive