Forskningen bag

Forskningsprojektet

I forskningsprojektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen, er visionen, at ’flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen’.
På baggrund af bedst tilgængelig viden og sammen med udvalgte danske folkeskoler blev der udviklet praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever får gode oplevelser med bevægelse.

Projektet bygger på tre grundlæggende principper:

  • Succesoplevelser: Flere elever skal være med i aktiviteter, hvor de ved at øve sig oplever at blive bedre.
  • Medskabelse: Flere elever skal være med i aktiviteter, som de selv har indflydelse på og har været med til at udvikle.
  • Fællesskab: Flere elever skal være med i aktiviteter, hvor der er fokus på samarbejde og at gøre hinanden gode.

Og giver inspiration og tilgange til tre forskellige kontekster:

  • Idrætsundervisningen: Specialdesignede forløb udfra varierede tematikker med tydelige læringsmål.
  • Brain breaks i undervisningen: Korte aktive pauser med formålrettede aktiviteter, der understøtter forskellige trivselsaspekter.
  • Frikvarteret: Inspiration til at skabe flere aktivitetermuligheder og styrke fællesskabet for alle i frikvarteret.

Forskningsprojektet var støttet af TrygFonden i perioden 2014-2018, og du kan læse en kort beskrivelse af projektet her.

 

Publikationer

Der er udgivet en række videnskabelige publikationer, som du kan finde her.

Erfaringer og resultater er også formidlet i et særnummer af magasinet MOV:E

De otte korte artikler omhandler følgende: