Om

Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen

Med den nye skolereform er der for alvor sat fokus på skolen som en arena, der skal bruges til at fremme bevægelse blandt børn og unge. Alle elever skal bevæge sig 45 minutter om dagen for at forbedre motivation, læring og trivsel. Men hvordan hjælper vi hinanden med at leve op til det mål? Mange steder halter planlægningen, og man ’trækker ofte bare noget op af hatten’ som en løbetur rundt om skolen, og idrætsundervisning ligner indimellem til forveksling den, der foregår i idrætsforeningen. Mange elever har det rigtig godt med bevægelsesaktiviteterne i skolen, men nogle har slet ingen gode oplevelser med bevægelse. De mest motiverede ‘næres’ af konkurrence og sætter ofte dagsordenen, som kan få andre til at trække sig.

I projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen er visionen, at ’flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen’. Med projektet ønsker vi at udvikle praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever får gode oplevelser med bevægelse.

Projektet bygger på tre grundlæggende principper:

    • Succesoplevelser: Flere elever skal være med i aktiviteter, hvor de ved at øve sig oplever at blive bedre.
    • Medskabelse: Flere elever skal være med i aktiviteter, som de selv har indflydelse på og har været med til at udvikle.
    • Fællesskab: Flere elever skal være med i aktiviteter, hvor der er fokus på samarbejde og at gøre hinanden gode.

Læs kort beskrivelse af projektet her og se mere om det samlede forskningsprojektet her.

Læs 8 praksisrettede artikler fra projektet i magasinet MO:VE: