Idrætsundervisning

Undervisningsforløbene bygger på tre grundlæggende principper; succesoplevelser, medskabelse og fællesskab, og er kendetegnet ved at:

  • Undervisningen er tydelig på mål og læringsmål
  • Der arbejdes i faste læringteams i hvert forløb
  • Eleverne inddrages på fx værdier, taktik, læring af færdigheder i grupper (praksisfællesskaber)
  • Lærerrollen er mere vejledende og processtyrende end instruerende.

Varighed og tilpasning

  • Hvert forløb har en varighed af 4 dobbeltlektioner – med mulighed for 1-2 lektioner yderligere.
  • De enkelte forløb er planlagt ud fra fællesmål for 5. årgang og skal evt. tilpasses til 4. og 6. årgang.

Download en oversigt over de enkelte forløb, de idrætsfaglige områder de dækker jf. forenklede fælles mål samt en foreslået placering i årsplanen for idræt på mellemtrinnet.

Forløb: Idrætsludo – Skills – Teambold – Dans og udtryk – Game On – Redskabsaktivitet – Parkour – Disc golf – Løb, Spring og Kast

Vidensvideo om læringsteams:

Vidensvideo om elevinddragelse:

Vidensvideo om tilpassede udfordringer og læringsmål: